ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ


Το Εθνικό Μητρώο Μελών, για την ανάδειξη Συμβουλίων Σχολών και Γραμματειών Πόλεων
θα παραμείνει ανοιχτό έως και την Τετάρτη 26.09.2018 και ώρα 23:00.